40 ปี สสวท.

 

 

ติดตามผลการขยายผลการอบรมครูผู้นำวิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (UPGRADE) ปีที่ 3

สาขาเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู โดยนางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม ผู้ชำนาญ สสวท. ได้ร่วมติดตามผลการขยายผลการอบรมครูผู้นำวิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (UPGRADE) ปีที่ 3 ณ ศูนย์อบรมใน 7 จังหวัดนำร่อง จำนวน 29 ศูนย์ ศูนย์ประถมศึกษา จำนวน 18 ศูนย์ ศูนย์มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 11 ศูนย์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556-มิถุนายน 2556 จากภาพเป็นการติดตามการขยายผลการอบรมครู วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรม จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนที่เป็นศูนย์ จำนวน 5 ศูนย์ได้แก่ โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227  โรงเรียนบ้านชะอวด โรงเรียนบ้านคอกช้าง  โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


 

<<คลิก เพื่อชมรูปภาพทั้งหมด>>