สาขาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา สสวท. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม หัวหน้าโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สสวท. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายรายงานในการมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย อย่างละ 10 ชุด จำนวน 52 โรงเรียน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมกันนี้ได้ถวายหนังสือเจ้าฟ้ามหิดลของหนู และหนังสืออยู่เพื่อโลกหล้า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง แผนกสามัญ จ. น่าน

 

Read more...

สาขาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา สสวท. ได้สนับสนุนกลุ่มครู เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วทร. ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

wtr003

 

Read more...